LOL.nl - deel je humor

  Mobiele versie: m.lol.nl

UPLOAD UNIEKE, NEDERLANDSE HUMOR OP LOL.NL

Ga voor de eeuwige roem en upload iets unieks en typisch Nederlands. Zorg dat we in ons broek pissen van het lachen. Steek tijd in je upload en wees creatief! Make us proud! Klik hier om te uploaden.

Privacy statement LOL.nl
Op LOL.nl (“de Website”) kun je een account aanmaken en informatie over jezelf publiceren, en foto’s en video’s uploaden ter entertainment van de bezoekers. Op deze Website verzamelen wij bepaalde persoonlijke informatie. In deze privacy statement leggen wij uit om welke informatie het gaat en wat wij daarmee doen.

Algemene verwerking
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven. Wij gebruiken deze persoonsgegevens om de diensten op de Website te leveren.

Door jou ingevulde profielgegevens en publieke uploads worden zichtbaar voor andere gebruikers maar ook voor internetzoekmachines. Wij hebben geen controle of invloed op wat zij met deze gegevens doen. Wij adviseren je terughoudend te zijn met het publiceren van persoonlijke informatie die tot jou te herleiden is.
In geval van misbruik kunnen wij identificerende gegevens verstrekken aan de autoriteiten of andere wettelijk bevoegde partijen. Indien haalbaar zullen wij je daar tijdig over informeren.

Bezoek- en contactgegevens
Wij houden algemene bezoekgegevens bij voor Website. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer en gegevens over jouw webbrowser worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief aan om je regelmatig te informeren over relevante zaken. Je wordt alleen met expliciete instemming geabonneerd op deze nieuwsbrief. Via jouw persoonlijke menu op LOL.nl kun je zelf aangeven welke type e-mails je van ons wilt ontvangen.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle persoonlijke informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd tijdens registratie.

Alle opgeslagen persoonsgegevens worden technisch en administratief beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik. In het bijzonder worden wachtwoorden versleuteld opgeslagen. Wij hebben geen toegang tot wachtwoorden.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies onder meer om het gebruik van onze website in kaart te brengen. Deze informatie wordt in geaggregeerde vorm gebruikt om de website te optimaliseren en om onze adverteerders te informeren. Derden krijgen geen toegang tot bezoekgedrag van individuele bezoekers, en ook wijzelf zullen deze informatie niet gebruiken.

Als je deze cookies blokkeert, is het niet mogelijk de Website te gebruiken aangezien je dan niet kunt inloggen. Wel kun je na elke sessie op de Website de cookies wissen.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Je hebt het wettelijk recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Dit kun je doen via het controlepaneel behorend bij jouw account.

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde richten aan eBased, eBased, Charles Petitweg 11, 4827 HJ  te Breda, Kamer van Koophandel 20133017.

^ Naar boven